Cresterea calitatii serviciilor medicale acordate pacientului cu hemofilie si infiintarea unui registru national de hemofilie si tulburari de coagulare in Romania.

Proiectul intitulat “Creşterea calităţii serviciilor medicale acordate pacientului cu hemofilie şi înfiinţarea unui registru naţional de hemofilie şi tulburări de coagulare în România“, finanțat de către organizația internațională Novo Nordisk Haemophilia Foundation și coordonat de către Societatea Română de Hematologie, responsabil de proiect fiind Dr. Ciprian Tomuleasa, a fost nominalizat în finala competiției Romanian Healthcare Awards, la categoria Calitatea Serviciilor Medicale și Siguranța Pacientului.

Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a hemofiliei la nivel regional și național prin dezvoltarea coordonată a unui laborator regional de coagulare, înființarea unui registru electronic național de hemofilie și îmbunătăţirea competențelor tehnice a profesioniștilor din domeniul hematologiei - atât a specialiştilor din practica clinică, cât şi personalului în fază de instruire. Activitățile proiectului au avut impact major asupra managementului pacienților la nivel național, ce au beneficiat de un diagnostic precis de laborator și de monitorizarea evoluţiei bolii, promovând în același timp importanța tratamentului precoce al episoadelor de hemoragie prin diagnostic oportun.

Proiectul a promovat incluziunea socială, lupta împotriva sărăciei și împotriva tuturor formelor de discriminare prin creșterea accesului la servicii de sănătate durabile și de înaltă calitate a segmentelor populaționale aflate la risc. Prin implementarea acestui program, s-a propus soluționarea inegalităților din domeniul sănătăţii, care ar putea constitui factori agravanți ai sărăciei și excluziunii sociale. De asemenea, s-a urmărit alinierea și integrarea sistemului medical românesc hematologic în rețelele europene și internaționale.

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Pinterest Text Email