Politica prelucrare date

Termeni si conditii de utilizare si politica de cookies

Termeni si conditii la plata online a cotizatiilor SRH

Pentru a deveni membru al Societatii Romane de Hematologie este necesara plata unei cotizatii anuale. Cotizatiile anuale sunt stabilite in functie de gradul profesional. Pentru anii 2019 si 2020, cotizatia pentru medicii primari sau specialisti este de 100 de lei, iar pentru medicii rezidenti de 50 de lei. Incepand cu anul 2021 cotizatia pentru medicii primari sau specialisti este de 200 de lei, iar pentru medicii rezidenti de 100 de lei. Statutul de membru al SRH ofera o serii de beneficii, cum ar fi participarea la evenimentele organizate online, hibrid sau fizic, acces la sectiunea Knowledge Center - Biblioteca virtuala a SRH, accesa la platforma de e-learning, acces la aplicatia SRH-MOBAPP, acces la platforma de evenimente online, acces la Grupele de Lucru SRH, si multe alte privilegii.

Politica de anulare si retur
Un membru care a platit cotizatia catre SRH poate solicita anularea adeziunii si, respectiv, restituirea sumei in termen de 30 de zile de la efectuarea platii online corespunzatoare. In acest sens, este necesara o notificare pe email-ul societatii socromhem@yahoo.com in care sa se prezinte detaliile despre solicitant. SRH va returna suma platita in termen de 5 zile de la solicitare, sau in termenul prevazut de lege pentru platile efectuate online.

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL PPD


Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare, acordam o atentie deosebita protejarii vietii private a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal prin intermediul site-ului app.srh.org.ro sau srh.org.ro (in continuare site-ul web), in vederea procesarii unei solicitari, precum si a celor ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terta parte sau la care am avut acces dintr-o alta sursa, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare GDPR). Va rugam sa acordati o atentie deosebita lecturarii urmatoarei Politici (denumita in continuare PPD) pentru a intelege modul in care vor fi tratate informatiile dumneavoastra (date personale), respectiv, care sunt datele pe care le prelucram, care este temeiul in baza caruia le prelucram si ce facem cu ele atunci cAnd intrati intr-o relatie juridica cu societatea noastra (inclusiv, fara limitare, cAnd vizitati acest site web). PPD explica practicile SOCIETATII ROMANE DE HEMATOLOGIE, (in continuare SRH), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum si drepturile de care beneficiati cu privire la modul in care informatiile dumneavoastra sunt prelucrate de catre SRH. Va asiguram ca prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de SRH se va realiza intotdeauna in conformitate cu prevederile GDPR, precum si cu reglementarile privind protectia datelor cu caracter personal, in vigoare, in tara noastra.
SRH este operator de date cu caracter personal. Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal este SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE cu sediul social in Bucuresti, soseaua Fundeni, nr. 258, sector 2, avAnd Cod fiscal 8270794, reprezentata legal de Dr. Niculescu Radu. Personale vizate au posibilitatea de a ni se adresa in orice moment, in mod direct, cu privire la orice aspecte legate de prezenta PPD, utilizand datele de contact de mai jos:
E-mail: secretariat@hemato.ro
Adresa de corespondenta: Soseaua Fundeni, nr. 258, sector 2, Bucuresti, Romania

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM


Pentru a va ajuta sa identificati cu precizie datele cu caracter personal pe care vi le prelucram este necesar ca in prealabil sa definim doua concepte de baza din acest domeniu. Astfel, Date personale inseamna orice informatie sau informatii care va pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastra) sau indirect (de exemplu datele pseudonime, cum ar fi un numar de identificare unic). Prelucrarea inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. Pornind de la aceste doua definitii datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram prin intermediul site-ului web sunt urmatoarele:
 • date de identificare, precum: nume, prenume, CUIM, CNP;
 • date de contact, precum: adresa de e-mail;
 • alte date necesare pentru derularea activitatii noastre. in anumite cazuri specifice, putem prelucra, cu informarea dumneavoastra prealabila si alte informatii necesare pentru ducerea la indeplinire in mod sigur a activitatii noastre sau a interesului legitim al societatii.

TEMEIUL SI SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • in scop de marketing Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.
 • Prelucram date personale daca persoana vizata si-a dat consimtamAntul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, in anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a va transmite mesaje de marketing, oferte, stiri, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente.

  Va puteti exprima consimtamAntul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul solicitarii in acest sens a SRH.

  Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continAnd comunicari din partea SRH.

  Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamAntului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta Conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.
 • Astfel, datele dumneavoastra vor fi prelucrate pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe site-ul web. Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al SRH de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

 • In scopul administrarii si Intretinerii acestui site web, care implica stocarea cookie-urilor a sa cum sunt descrise In Politica de cookie Conform art. 6 alin. 1 lit. a) si f) din GDPR.
 • Astfel:

  • Cookies pentru website-ul
  1. In scopul rezolvarii solicitarilor, Intrebarilor sau reclamatiilor dumneavoastra Conform art. 6 alin. 1 literele a) si b) sau / si f) din GDPR.

  In acest scop, vom prelucra date cu caracter personal, precum numele si prenumele si datele de contact, pe care ni le furnizati in sectiunea corespunzatoare de Formular de contact, Formular de Inscriere sau Formular pentru plata online a cotizatiei, pe site-ul web srh.org.ro respectiv app.srh.org.ro, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastra.

  Va rugam sa aveti In vedere faptul ca pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastra transmise In sectiunea de contact a site-ului, este posibil ca, In anumite circumstante sa avem obligatia de a divulga datele dumneavoastra partenerilor cu care SRH colaboreaza si / sau altor terti furnizori de servicii ai SRH.

  De asemenea, este posibil ca SRH sa aiba acces si la alte date cu caracter personal prin stabilirea de catre dumneavoastra a unei legaturi cu SRH, prin prelucrarea datelor comunicate In urma conversatiilor telefonice, conversatii e-mail, prezentarea la sediul nostru In vederea obtinerii de informatii, etc.

  Prin contactarea SRH In oricare mod stipulat mai sus sau oricare alta metoda care presupune o comunicare mijlocita sau nemijlocita Intre dumneavoastra si SRH, Intelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate In conformitate cu prevederile PPD a SRH.

  PERIOADA STOCARII DATELOR

  SRH va pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, In conformitate cu scopurile indicate anterior. Pastram datele dumneavoastra numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a ne Indeplini obligatiile impuse de lege.

  Pentru a sti cat timp pot fi pastrate datele dumneavoastra, folosim urmatoarele criterii:

  1. In cazul In care ne contactati pentru o Intrebare, pastram datele dumneavoastra personale pe durata necesara procesarii Intrebarilor dumneavoastra, dar nu mai mult de 6 luni de la ultima corespondenta trimisa;
  1. In cazul In care v-ati oferit consimtamantul pentru marketing, pastram datele dumneavoastra personale pana cand va dezabonati sau solicitati sa le stergem sau dupa o perioada de inactivitate (fara o interactiune activa cu marcile noastre definite In conformitate cu reglementarile legale In vigoare). In acest sens, mentionam ca datele stocate In bazele noastre de date pentru scopul comunicarilor de marketing sunt sterse din evidentele acestor baze de date la 6 luni de la ultima interactiune cu dumneavoastra. Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor In scop de marketing va Inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara Insa a afecta prelucrarile desfa surate de pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra Inainte de retragerea acestuia.
  1. In cazul In care datele dumneavoastra au fost prelucrate ca urmare a unui interes legitim la SRH pastram datele dumneavoastra pentru perioada necesara Indeplinirii interesului nostru legitim dar nu mai mult de 6 luni de la prima interactiune cu dumneavoastra.

  DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

  In conformitate cu GDPR, aveti o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care SRH le prelucreaza:

  1. Dreptul de acces la datele prelucrare Aveti dreptul de a accesa datele personale pe care le detinem. Prima furnizare de informatii se va face fara a percepe niciun fel de taxa. Daca veti mai avea nevoie de copii ale informatiilor deja furnizate este posibil sa percepem o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative de furnizare a informatiilor. Solicitarile vadit neIntemeiate, excesive sau repetate pot sa nu primeasca un raspuns.
  1. Dreptul la rectificarea datelor Aveti dreptul sa cereti ca datele dumneavoastra sa fie rectificate daca sunt inexacte sau Invechite si/sau sa le completati daca acestea sunt incomplete.
  1. Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) In unele cazuri aveti dreptul de a obtine stergerea sau distrugerea datelor dumneavoastra. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea sa fim fortati sa pastram datele dumneavoastra din motive legale sau juridice.
  1. Dreptul la restrictionarea prelucrarii Aveti dreptul sa solicitati restrictionarea procesarii datelor dumneavoastra. Acest lucru Inseamna ca prelucrarea datelor dumneavoastra este limitata, astfel incat sa putem pastra datele, dar sa nu le utilizam sau sa le procesam. Acest drept se aplica In circumstante specifice prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor, si anume:
  • exactitatea datelor este contestata de persoana vizata (adica de dumneavoastra), pentru o perioada care permite operatorului (adica SRH) sa verifice corectitudinea datelor;
  • prelucrarea este ilegala si persoana vizata (adica dumneavoastra) se opune stergerii datelor si solicita restrictia de utilizare a acestora;
  • SRH nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizata (adica de dumneavoastra) pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor pretentii legale;
  • persoana vizata (adica dumneavoastra) a ridicat obiectii procesarii bazata pe motive legitime din partea SRH In temeiul verificarii daca motivele legitime ale operatorului le depa sesc pe cele ale persoanei vizate (adica dumneavoastra).
  1. Dreptul la portabilitatea datelor Aveti dreptul sa mutati, sa copiati sau sa transferati datele care va intereseaza din baza noastra de date Intr-o alta. Acest lucru se aplica numai datelor pe care le-ati furnizat, atunci cand procesarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe baza unui contract si este implementata prin mijloace automate.
  1. Dreptul de opozitie Va puteti opune In orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.
  1. Dreptul de a retrage consimtamantul In orice moment Va puteti retrage consimtamantul In ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de procesare se bazeaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului nu afecteaz?? legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului Inainte de retragerea acestuia.
  1. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competenta Aveti dreptul sa depuneti o plangere In fata autoritatii de protectie a datelor din tara dumneavoastra de resedinta sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protectie a datelor oferite de SRH.
  1. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra In scopuri de marketing direct Va puteti dezabona sau renunta la comunicarea noastra de marketing direct In orice moment. Puteti sa faceti acest lucru dand clic pe linkul de dezabonare In orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
  1. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra de catre noi atunci cand desfa suram actiuni In interes public sau In interesele legitime proprii sau ale unui tert Va puteti opune In orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.

  PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

  SRH se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal (denumite In continuare Principiile) prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

  1. Prelucrate In mod corect, legal si transparent;
  2. Colectate In scopuri specificate, explicite si legitime;
  3. Adecvate, relevante si limitate In raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
  4. Corecte si actualizate;
  5. Pastrate Intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decat este necesar In raport de scopul prelucrarii;
  6. Procesate In conformitate cu drepturile persoanei vizate, Intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel Incat datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.

  PROCESAREA ORICaROR ALTE DATE PE CARE NI LE FURNIZAtI

  SRH va folosi informatiile pe care le furnizati, prin transmitere directa sau indirecta sau prin aducerea la cuno stinta publicului, In format electronic sau material, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastra sau de a va contacta, de a va transmite mesaje de marketing, oferte, stiri, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente desfa surate In legatura cu activitatea SRH, doar atunci cand avem consimtamantul dumneavoastra expres.

  Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal In modalitatile descrise mai sus Intelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate In conformitate cu prevederile PPD a SRH.

  Va rugam sa aveti In vedere faptul ca pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastra este posibil ca, In anumite circumstante sa avem obligatia de a divulga datele dumneavoastra partenerilor cu care SRH colaboreaza si/ sau altor terti furnizori de servicii ai SRH.

  DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CaTRE TERtI

  Datele cu caracter personal prelucrate de catre SRH vor putea fi divulgate si/sau transferate catre terti doar In situatia In care exista consimtamantul dumneavoastra expres pentru a proceda In acest sens, cu exceptia situatiilor In care exista o obligatie legala/contractuala pentru SRH de a proceda In acest mod.

  Pentru a facilita desfasurarea activitatilor In legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, SRH poate comunica aceste date catre terti, cum ar fi:

  • furnizori de servicii operationale, precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare, etc;
  • orice partener de afaceri, sponsor;
  • consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;
  • autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru conformitate cu reglementarilor aplicabile.

  Nu transferam date dumneavoastra cu caracter personal In afara Uniunii Europene, decat cu respectarea unor masuri de protectie adecvate.

  SOLICITARI JURIDICE

  Accesam, pastram si oferim informatiile dumneavoastra autoritatilor de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entitati:

  1. Ca raspuns la o solicitare de natura juridica, atunci cand legea ne impune acest lucru.
  2. Atunci cand consideram ca este necesar pentru: a detecta, a preveni si a raspunde la acte de frauda, utilizarea neautorizata a oricarui material care ne apartine, Incalcari ale conditiilor sau politicilor noastre sau alte activitati daunatoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastra si pe altii, inclusiv In cadrul investigatiilor sau al anchetelor autoritatilor de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vatamarea corporala iminenta.

  SECURITATEA PRELUCRARII

  SRH a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate In conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal Impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii SRH, precum si orice terte parti care actioneaza In numele si pe seama SRH sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele GDPR, In conformitate cu prevederile PPD.

  ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Ne rezervam dreptul de a actualiza sau modifica Politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal In orice moment si fiind necesar sa verificati periodic aceasta politica. Utilizarea dumneavoastra ulterioara a site-ului web dupa ce postam orice modificari cu privire la PPD va reprezenta consimtamantul dumneavoastra explicit de a respecta si de a fi legat de conditiile impuse prin politica de confidentialitate astfel modificata.

  Orice modificari la prezenta politica va vor fi aduse la cuno stinta prin plasarea unei notificari proeminente pe site-ul nostru web.

  Termenii PPD se interpreteaza In conformitate cu legislatia aplicabila.

  CONTACT

  Daca aveti Intrebari sau preocupari cu privire la modul In care tratam si folosim datele dumneavoastra cu caracter personal sau doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile dumneavoastra va rugam sa ne contactati accesand urmatoarele date de contact:

  E-mail: secretariat@hemato.ro

  Adresa de corespondenta: Soseaua Fundeni, nr. 258, sector 2, Bucuresti, Romania.

  Back to top

  Share Page

  Facebook Twitter Google Pinterest Text Email